søndag 7. november 2010

Stiftelsesmaaltidet

Den 6te November i 2010 stifdedes et øllag av ytterst hederlig klasse med formaal at mødes i det gode selskab for at smage på den gode øl samt diskutere de store tema. La det herved bli viden kjent at disse personene saa vel kvinder som menner er æresmedlemmer på livstid: Julie Marie Hovland, Sindre H. Bjørnøy, Knut Haaland Grøttland, Marie A., Jorunn Sveløkken, Arne Stormo, Charlotte Ånonli, Ivar Holand, Elizabeth Austdal og Magnus Guntvedt Brevik.

Denne stiftelse av nevnte selskab føyer seg inn i rekken av viktige historiske hendelser på den 6te November. En kan nevne at Lincoln valgte at bli president i de forente stater på denne dag i 1860 fordi han visste at i 2010 stifdedes det et selskap av ytterst viktighet for historiens gang. En kan også nævne at Tchaikovsky valgte at legge sin dødsdag til denne dag av samme grunner. En kan også bemærke at den paafølgende dato, 7de November i 1665 valgte "The London Gazette" at starte sin viksomhed ene og alene for at kunne skrive om dette selskabets stiftelse.

1 kommentar: